تماس با ما تماس با ما

 

 

 

رییس اداره امور کتابخانه ها: ساسان مرشدزادگان 

 

تلفن: 34481138-081

 

وب سایت:www.elib.iauh.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

بخش مخزن و امانت: خانم پیله وریان

 

تلفن: 34481136-081

ساختمان کتابخانه مرکزی طبقه منفی یک

 

وب سایت:www.elib.iauh.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

بخش مرجع و نشریات: علی حمزه خانی

 

تلفت: 34481144-081

ساختمان کتابخانه مرکزی طبقه دوم

 

وب سایت:www.elib.iauh.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

بخش پایان نامه ها: حجت الله عبدالملکی

 

تلفن:34481438-081

ساختمان کتابخانه مرکزی طبقه سوم

 

وب سایت:www.elib.iauh.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

بخش هنر و معماری: خانم خداویسی

 

تلفن:34481439-081

ساختمان کتابخانه مرکزی طبقه سوم

 

وب سایت:www.elib.iauh.ac.ir

 

 

 

بخش پرستاری و پیراپزشکی: خانم عظیمی

تلفن:34481653-081

ساختمان فارابی دپارتمان پرستاری

وب سایت:www.elib.iauh.ac.ir