انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

123

* درجه علمي تمام نشريات زير ، علمي - پژوهشي مي باشد.
 

عنوان 
صاحب امتياز
روزآمدسازي
آدرس سايت
شماره تماس
آدرس
آرشيو

 اپيدميولوژي ايران
 انجمن علمي اپيدميولوژيست هاي ايران، دانشگاه علوم پزشكي ايران
 فصلنامه
 irje.tums.ac.ir
(021)66486008 
 تهران، خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پلاك 23
 اخلاق پزشكي
 گروه اخلاق پزشكي، مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي
 فصلنامه
 www.elm.ac.ir
 (021)88778519-88773521
تهران، خيابان ولي عصر، روبروي بيمارستان دي، كوچه شمس، مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي
 ارمغان دانش
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان كهکيلويه و بوير احمد
فصلنامه
(0741)2233706 
ياسوج، جنب بيمارستان امام سجاد (ع)، معاونت آموزش تحقيقات و فناوري، طبقه دوم، كدپستي: 94799-75919
 اصول بهداشت رواني
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 فصلنامه
 mums.ac.ir/mental_health/fa/index
(0511)7112540 - 7002309 
 مشهد، ميدان فردوسي، بلوار حر عاملي، بيمارستان آموزشي روان پزشكي ابن سينا، كد پستي: 83134-91959
 افق دانش
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد
 فصلنامه
 www.ofoghedanesh.ir
(0533)7223401 
گناباد، حاشيه جاده آسيايي، دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گنابا
 امداد و نجات
 موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران
 فصلنامه
(021)88974892 
 تهران، خيابان فلسطين، خيابان ايتاليا، پلاك 1، موسسه آموزش عالي علمي - كاربردي هلال ايران، معاونت پژوهشي دفتر مجله
 باروري و ناباروري 
پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي (ابن‌سينا)
 فصلنامه
 (021)22403100
 تهران، بزرگراه چمران، خيابان ونك، خيابان 18، انتهاي بن بست شببو، پلاك 2و3، پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي
 بيمارستان
 انجمن علمي اداره امور بيمارستانها دانشگاه علوم پزشكي تهران
 فصلنامه
jhosp.tums.ac.ir
(021)88989129 
 تهران، خيابان پور سينا، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشگاه بهداشت، طبقه 4، گروه علوم و مديريت و اقتصاد بهداشت، 
 بيماريهاي پستان ايران
جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران
 فصلنامه
(021)66952040 
ندارد
 بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران
دکتر علي اکبر ولايتي
 فصلنامه
(021)22803550-9 
تهران، نياوران، دارآباد، مرکز آموزشي-پژوهشي و درماني سل و بيماريهاي ريوي
 بينا
بانك چشم جمهوري اسلامي ايران
 فصلنامه
 www.binajournal.org
(021)88640114-6 
 تهران، بلوار آفريقا(جردن)،نرسيده به خيابان شهيد دستگردي (ظفر)،خيابان يزدان پناه، پلاک 27، بانک چشم جمهوري اسلامي ايران، کد پستي:1968876711
 پايش
 جهاد دانشگاهي
فصلنامه
(021)66951877 
تهران، خيابان انقلاب، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پلاک 23
 پرستاري مراقبت ويژه
دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله
فصلنامه
(021)26127294 
تهران، اقدسيه، ميدان اراج، مجتمع ولايت، دانشكده پرستاري بقيه ا.. (عج)، دفتر نشريات دانشكده
 پژوهش پرستاري
انجمن علمي پرستاري ايران
 فصلنامه
(021)66592535 
تهران، ميدان توحيد، دانشكده پرستاري و مامايي تهران، كدپستي: 1419733171
 پژوهش در پزشکي
 دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي
 فصلنامه
(021)22439937 
 تهران، بزرگراه چمران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان كودك يار، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پزشكي، طبقه سوم، دفتر مجله
 پژوهش در علوم توانبخشي
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني اصفهان
دو ماهنامه
jrrs.mui.ac.ir
(0311)6691663 
اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، دانشكده علوم توانبخشي، دفتر مجله
 پژوهنده
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد بهشتي
دو ماهنامه
(021)22439783 
تهران، اوين خيابان يمن، خيابان پروانه، دانشگاه شهيد بهشتي، ساختمان شماره 2 طبقه 5
 پوست و زيبايي
مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 فصلنامه
jdc.tums.ac.ir
 (021)88978190
تهران، خيابان طالقاني غربي، شماره 415، مركز آموزش و پژوهش بيماريهاي پوست و جذام
 پياورد سلامت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران
دو ماهنامه
 payavard.tums.ac.ir
(021)86704640 
تهران، بزرگراه همت، تقاطع بزرگراه شيخ فضل الله نوري و شهيد چمران، دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دفتر مجله پياورد سلامت
 تاريخ پزشكي
 مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، گروه تاريخ پزشكي
 فصلنامه
(021)88778519
 تهران، خيابان وليعصر (عج)، روبروي بيمارستان دي، كوچه شمس، پلاك 8، مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي
 تازه هاي علوم شناختي
دكتر سيد كمال خرازي
 فصلنامه
(021)88935055 
تهران، خيابان ولي عصر، بالاتر از زرتشت شرقي، كوچه پزشك پور، پلاك 17، كدپستي: 15948
 تحقيقات علوم رفتاري
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي اصفهان
دو فصلنامه
 www.journals.mui.ac.ir
(0311)2222135 
 اصفهان، خيابان هشت بهشت، بيمارستان نور، مركز تحقيات و علوم رفتاري
 تحقيقات نظام سلامت
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان اصفهان
 دو ماهنامه
 www.mui.ac.ir
(0311)792770 
 اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان، دانشكده بهداشت
 توانبخشي
 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
 فصلنامه
 (021)22180018
تهران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان کودکيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، دفتر مجله
 توانبخشي نوين
دانشگاه علوم پزشكي تهران
 فصلنامه
mrj.tums.ac.ir
(021)77533939 
تهران، خيابان انقلاب، پيچ شميران، دانشکده توانبخشي، گروه فيزيوتراپي
 حقوق پزشكي
دكتر محمود عباسي
 فصلنامه
 www.iranmedicallaw.com
(021)66972001-2 
 پايين تر از ميدان فلسطين، پلاك 357، ساختمان پزشكان 157، طبقه چهارم، واحد 25، موسسه فرهنگي حقوقي سينا
 حكيم
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
فصلنامه
 hakim.hbi.ir
(021)66582500-2 
 تهران، خيابان آزادي، روبروي پارك اوستا، كد پستي: 1419943471
 حيات
دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشكده پرستاري و مامايي
فصلنامه
hayat.tums.ac.ir
(021)66591888 
 تهران، ميدان توحيد، خيابان نصرت شرقي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، كد پستي: 1419733171
 خون
مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران
فصلنامه
 www.bloodjournal.ir
 (021)88601599
 تهران، تقاطع شهيد همت و شيخ فضل اله نوري، جنب بيمارستان ميلاد، سازمان انتقال خون ايران
 دانشور
دانشگاه شاهد
دو ماهنامه
(021)88984116 
 تهران، بلوار کشاورز، خيابان شهيد عبداله زاده ( دهکده)، پلاک 29 ، دانشکده پزشکي دانشگاه شاهد، دفتر مجله
 ژنتيك در هزاره سوم
دكتر محمد حسن كريمي نژاد
فصلنامه
(021)880797723
 مركز پاتولوژي و ژنتيك كريمي نژاد نجم آبادي ايران، تهران، شهرك قدس، فاز 3، خيابان حسن سيف، كوچه چهارم، پلاك 1143، كدپستي: 1466713713
 سالمند
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
 فصلنامه
salmandj.uswr.ac.ir
(021)22180083-92 
 تهران، اوين، بلوار دانشجو، خيابان كودكيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، كدپستي: 1985713834
 سلامت كار ايران
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني تهران
فصلنامه
ioh.tums.ac.ir
 (021)88779928
تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، شماره 60، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، واحد الوند
 سلامت و محيط
 انجمن علمي بهداشت محيط ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 فصلنامه
 ijhe.tums.ac.ir
(021)66915232 
تهران، خيابان كارگر، خيابان نصرت، شماره 58، طبقه چهارم، انجمن علمي بهداشت محيط ايران
 شنوايي شناسي
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني تهران
فصلنامه
aud.tums.ac.ir
(021)77621188 
 تهران، خيابان انقلاب، نبش خيابان صفي عليشاه، دانشکده توانبخشي، گروه شنوايي شناسي
 طب جانباز
 پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان
فصلنامه
 www.ijwph.i
(021)23992374 
تهران، خيابان شهيد دستگردي، خيابان فريد افشار، چهارراه آرش، ساختمان بنياد شهيد و امور ايثارگران، طبقه پنجم، پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان
 طب جنوب
معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني بوشهر
فصلنامه
ismj.bpums.ac.ir
(0771)2580169 
بوشهر، خيابان امام خميني، نبش كوچه باستان 19، پژوهشكده زيست پزشكي خليج فارس، مركز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليج فارس
 طب و تزکيه
دانشگاه علوم پزشكي تهران، معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
فصلنامه
(021)81633523 
تهران، بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، دانشگاه علوم پزشكي تهران، طبقه 5، اتاق 506
 طلوع بهداشت
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شهيد صدوقي يزد
فصلنامه
(0351)6238556 
يزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت
 علوم آزمايشگاهي
دانشگاه علوم پزشكي گلستان، دانشكده پيراپزشكي
فصلنامه
(0171)4423093 
 گرگان، كيلومتر 2 جاده گرگان-ساري، دانشگاه علوم پزشكي گرگان، دانشكده پيراپزشكي
 علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)
 دانشگاه علوم پزشكي تهران
 فصلنامه
rjms.tums.ac.ir
(021)88966049 
تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، خيابان پورسينا، پلاك 7، ساختمان كتابخانه و اسناد مركزي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 علوم دارويي
دانشگاه علوم پزشکي تبريز
فصلنامه
pharm-sci.tbzmed.ac.ir
(0411)3372258 
تبريز، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان آذربايجان شرقي(تبريز)، دانشکده داروسازي، دبيرخانه مجله علوم دارويي
 علوم غذايي و تغذيه
 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
فصلنامه
(021)44865400 
تهران، ميدان پونك، انتهاي بزرگراه اشرفي اصفهاني، به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، دانشكده علوم و مهندسي صنايع غذايي
 فصلنامه جنتا شاپير
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني شهيد بهشتي
 فصلنامه
 
 
 
 (021)88655375
 تهران، انتهاي بزرگراه نيايش، نبش خيابان ولي عصر (عج)، دانشكده پرستاري و مامايي،
 فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي جهرم
دانشگاه علوم پزشكي جهرم
دو فصلنامه
(0791)3336087
 جهرم، خيابان شهيد مطهري، دانشكده علوم پزشكي، دفتر مجله علمي
 فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني سبزوار
 فصلنامه
medsab.ac.ir/QJS/
(0571)4419566 
 سبزوار، دانشگاه علوم پزشكي سبزوار، جنب پليس راه، ساختمان شماره 2، دانشگاه حوزه معاونت آموزش و تحقيقات و فناوري دفتر مجله
 فصلنامه طب سنتي اسلام وايران
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران  
فصلنامه 
(021) 88645494
تهران
 فصلنامه طلوع بهداشت
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد 
فصلنامه 
(0351) 6238556 
يزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت، دفتر مجله طلوع بهداشت  
 فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد پزشكي تهران
فصلنامه
(021)22618551 
تهران، خيابان شريعتي، خيابان شهيد خاقاني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم پزشكي تهران
 فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران
انجمن متخصصين مغز و اعصاب ايران
فصلنامه
ijn.hbi.ir
(021)88720022 
 تهران،خيابان ميرزاي شيرازي، خيابان ناهيد، شماره 125، طبقه سوم
 فقه پزشكي
مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، گروه فقه پزشكي
فصلنامه
(021)88778519 
 تهران، خيابان وليعصر (عج)، روبروي خيابان شهيد عباسپور، كوچه شمس، شماره 8، مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 فيزيولوژي و فارماكولوژي
انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
 فصلنامه
(021)22429765-7 
تهران
 فيض
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني کاشان
 فصلنامه
 www.feyz.kaums.ac.ir
(021)5575058
کاشان، كيلومتر 5 بلوار قطب راوندي، دانشگاه علوم پزشكي كاشان، معاونت پژوهشي دانشگاه
 كومش
دانشگاه علوم پزشکي سمنان
فصلنامه
(0231)4450663 
 سمنان، بلوار بسيج، معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سمنان، دفتر مجله علمي-پژوهشي دانشگاه
 گام هاي توسعه در آموزش پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني كرمان
 دو فصلنامه
sdme.kmu.ac.ir
(0341)3205332 
 كرمان، ابتداي بلوار هفت باغ، پرديس دانشگاه علوم پزشكي كرمان، ساختمان صبا، مركز مطالعات و توسعه در آموزش پزشكي كد پستي: 7616911199
 گوارش
انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران
 فصلنامه
 (021)88335061-3
 تهران، خيابان كارگر شمالي، جنب مرکز قلب تهران، کوچه شهريور، شماره 13، واحد 1
 گياهان دارويي
جهاد دانشگاهي
 فصلنامه
(021)88988880 
تهران، خيابان انقلاب، خيابان فخر رازي، خيابان وصال شيرازي، بالاتر از خيابان طالقاني، كوچه فردانش، پلاك 8
 ليزر پزشكي
 معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي واحد علوم پزشكي تهران
 فصلنامه
(021)88517180
 تهران، سيد خندان، ابتداي سهروردي شمالي، كوچه شهيد مهاجر، پلاك 13، طبقه 
 مجله آريا
مركز تحقيقاتي قلب و عروق اصفهان
 فصلنامه
(0311)3377883
خيابان خرم، ساختمان تحقيقاتي صديقه طاهره، مركز تحقيقاتي قلب و عروق اصفهان
 مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه
انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه
فصلنامه
 www.iranesthesia.org
(021)88834989 
تهران، خيابان بهار شمالي، نبش خيابان ماني، پلاک 356، طبقه پنجم، واحد 10، 
 مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني
 ماهنامه
 ijme.ir
(0311)7922972 
 اصفهان، خيابان هزار جريب،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان، مركز تحقيقات آموزش در علوم پزشكي، كد پستي: 8174673461
 مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
دانشگاه علوم پزشکي تبريز- معاونت پژوهشي
فصلنامه
majalleh.tbzmed.ac.ir
(0411) 3363870 
 تبريز، خيابان امام خميني، کوچه پناهي، پلاک 14، ساختمان شماره (3)، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني تبريز، کد پستي: 5165687386
 مجله پزشكي كوثر
دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله (عج)
 فصلنامه
(021)88996659-60 
 تهران، خيابان دكتر فاطمي، خيابان پنجم، بن بست صانعي، پلاك 2، طبقه 4، موسسه دانش آفرند ژيستاژن
توقف انتشار
 مجله پزشكي هرمزگان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني هرمزگان
دو ماهنامه
(0761)3337193 
 بندر عباس، بلوار جمهوري اسلامي، بيمارستان شهيد محمدي، حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه، دفتر مجله پزشكي
 مجله پژوهشي دندانپزشكي
مركز تحقيقات دندانپزشكي، دكتر ترابي نژاد
فصلنامه
drj.mui.ac.ir
(0311)7922828 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مركز تحقيقات دندانپزشكي (دكتر ترابي نژاد)، دفتر مجله پژوهشي دندانپزشكي
 مجله تحقيقات پزشكي
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس
فصلنامه
 
 
 
(0711)2303715 
 شيراز، خيابان زند، دانشکده پزشکي شيراز، کتابخانه شهيد دکتر گرکاني نژاد، طبقه چهارم
توقف انتشار
 مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق)
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني زاهدان
 فصلنامه
 (0541)3416702 
زاهدان، بلوار خليج فارس، مجتمع پرديس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهدلشتي درماني زاهدان، معاونت پژوهشي، دفتر مجله
 مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران
 انجمن جراحان ارتوپدي ايران
 فصلنامه
 www.iranoa.org
(021)88983609 
 تهران، بلوار كشاورز، روبروي بيمارستان ساسان، ساختمان94، طبقه اول شمالي، كد پستي: 14166
 مجله چشم پزشکي ايران
انجمن چشم پزشکي ايران
 فصلنامه
  www.irso.org
(021)66919061-2
تهران، خيابان کارگرشمالي، نرسيده به چهار راه فاطمي، کوچه هما، پلاک 4، طبقه دوم
 مجله دانش و تندرستي
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني شاهرود
فصلنامه
(0273)3394111 
شاهرود، ميدان هفت تير، ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود، معاونت پژوهشي
 مجله دانشکده پزشکي اصفهان
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني اصفهان
 ماهنامه
 
 
 
 (0311)6694737
اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
 مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دانشگاه علوم پزشکي مشهد
فصلنامه
(0511)8439490 - 8412081 
  مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد 
 مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 فصلنامه
 www.jds.sbmu.ac.ir
(021)22403010 
 تهران، اوين، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ، دانشکده دندانپزشکي ، طبقه 4، دفتر مجله، كد پستي: 1983969411
 مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
 دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي-دانشگاه علوم پزشكي تهران
فصلنامه
sjsph.tums.ac.ir
(021)88989131 
 تهران، خيابان انقلاب، خيابان قدس، دانشگاه علوم پزشکي تهران، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي
 مجله دانشكده بهداشت وانستيتو تحقيقات بهداشت
دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
 ماهنامه
 
 
 
(021)88989131 
دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 
 مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
دانشكده پرستاري و مامايي اروميه
 دو ماهنامه
 (0441)2752378
 اروميه، كيلومتر 11جاده سرو پرديس نازلو، دانشكده پرستاري و مامايي، طبقه اول، كدپستي: 5715799313
 مجله دانشكده پزشكي
دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
 ماهنامه
tumj.tums.ac.ir
 (021) 88962510
 تهران، خيابان قدس، خيابان پورسينا، بن بست عنايت، پلاک 59، معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي، ساختمان آموزش، طبقه اول، شماره 202
 مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان
دانشكده دندان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
فصلنامه
journals.mui.ac.ir/index.php/jids
 (0311)7922822
 اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده دندان پزشكي، كد پستي: 73461-81746
 مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد
 دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 فصلنامه
 osub.mums.ac.ir/osub/nilfr/jmds/index.php
(0511)8832301 
مشهد، دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دفتر مجله، کد پستي : 91735
 مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني رفسنجان
فصلنامه
rums.ac.ir/journal
(0391)5226963 
 رفسنجان، ميدان انقلاب، دانشكده پزشكي، دفتر مجله
 مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني شهرکرد
دو ماهنامه
journal.skums.ac.ir
 (0381) 3349509 
 شهركرد، خيابان كاشاني، دانشگاه علوم پزشكي، معاونت پژوهشي
 مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني استان گيلان
فصلنامه
 www.journal.gums.ac.ir
(0131)3223047 
رشت، خيابان نامجو، خيابان شهيد سيادتي، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
 مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني استان گيلان
 فصلنامه
(0131) 3223047 
 رشت، خيابان نامجو، خيابان شهيد سيادتي، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
 مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش)
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان مركزي
فصلنامه
(0861)4173517 
 اراك، سردشت، ميدان بسيج، مجتمع آموزشي پرديس، دانشگاه علوم پزشكي اراك، دفتر مجله
 مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني خراسان شمالي
 فصلنامه
 (0584) 2230734 
خراسان شمالي، بجنورد، خيابان طالقاني غربي، خيابان شريعتي جنوبي 7، ساختمان معاونت آموزشي و پژوهشي دانشجويي و فرهنگي دفتر مجله
 مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
 دانشگاه علوم پزشكي قم
 فصلنامه
journal.muq.ac.ir
(0251)7752655-6 
 قم، خيابان شهيد لواساني، دانشگاه علوم پزشكي قم، طبقه دوم، معاونت آموزشي پژوهشي،
 مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود)
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني کرمانشاه
 دو ماهنامه
jbehbood.hbi.ir
(0831)8369859 
کرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، بيمارستان طالقاني، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي، دفتر مجله
 مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکي مازندران
دو ماهنامه
 jmums.mazums.ac.ir
(0151) 3261245-8 
  ساري، ميدان معلم، ساختمان شماره 2، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني مازندران، طبقه سوم، معاونت تحقيقات و فنآوري، دفتر مجله
 مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)
جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران
 فصلنامه
 www.Jida.ir
(021)88891711 
 تهران، خ فلسطين شمالي، کوچه شهيد ذاکري، پلاک 5
 مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)
دانشگاه علوم پزشکي تهران
فصلنامه
jdm.tums.ac.ir
(021)88978349 
 تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان قدس، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، كدپستي: 1417614411
 مجله ديابت و ليپيد ايران
 پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني تهران
 دو ماهنامه
ijdld.tums.ac.ir
(021)88926864 
 تهران، خيابان انقلاب، نبش استاد نجات اللهي، پلاك 4، كلينيك تخصصي و فوق تخصصي ديابت و بيماريهاي متابوليك، طبقه 5، مجله ديابت و ليپيد ايران، كدپستي، 1599666615
 مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)
 دانشگاه علوم پزشكي تهران
 فصلنامه
ijpcp.tums.ac.ir
 (021)66506899
تهران، خيابان ستارخان، خيابان نيايش،خيابان شهيد منصوري، انستيتو روانپزشکي تهران و مرکز تحقيقات بهداشت روان، کد پستي: 1443813444
 مجله زنان مامايي و نازايي ايران
دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دو ماهنامه
(0511)8525204 
مشهد، بيمارستان امام رضا (ع)، بخش زنان، طبقه دوم، دفتر مجله، كدپستي: 9137913316
 مجله طب نظامي
دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله
 فصلنامه
(021) 88996659-60 
تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي جنوبي، كوچه شهيد نصرتي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله، ساختمان مركزي، طبقه سوم، معاونت تحقيقات و فناوري
 مجله علمي پزشکي قانوني
سازمان پزشکي قانوني كشور
 فصلنامه
sjfm.hbi.ir
(021)55619099 
 تهران، ضلع جنوبي پارک شهر، خيابان بهشت، سازمان پزشكي قانوني كشور، دفتر مجله علمي پزشكي قانوني، كدپستي: 1114795113
 مجله علمي پزشكي جندي شاپور
دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
 فصلنامه
smj_ajums.jo.research.ac.ir
(0611)3738283 
 اهواز، بلوار گلستان، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، طبقه دوم، دفتر مجله علمي، كدپستي: 6135715794
 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران
 دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله
 فصلنامه
 (021)88996659-60
تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي جنوبي، كوچه شهيد نصرتي، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله، ساختمان مركزي، طبقه سوم، معاونت تحقيقات و فناوري
 مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
دانشگاه علوم پزشکي اردبيل
 فصلنامه
(0451)5522086 
  اردبيل، راه دانشگاه، جنب شهرك دادگستري، دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، دفتر مجله
 مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
 سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
 فصلنامه
(021)84138315 
 تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان فرش مقدم (شانزدهم)، روبروي دانشگاه كارآفرين، پلاك 6 و 8
 مجله علوم پايه پزشکي ايران
  دانشگاه علوم پزشکي خراسان
فصلنامه
(0511) 8439490 
 مشهد، خيابان دانشگاه، سازمان مرکزي دانشگاه علوم پزشکي مشهد، معاونت پژوهشي، کد پستي: 9138813944
 مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس)
دانشگاه تربيت مدرس
 فصلنامه
  (021)82883829
 تهران، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي، حوزه معاونت پژوهشي، دفتر مجله علوم پزشكي مدرس
 مجله علوم تشريح ايران
انجمن علوم تشريح ايران
 فصلنامه
 anatomyjournal.hbi.ir
(021)88058689 
تهران، بزرگراه شهيد همت، جنب بيمارستان ميلاد، دانشگاه علوم پزشکي ايران، دانشکده پزشکي، مرکز علوم پايه، بخش آناتومي
 مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
فصلنامه
(021)22086347 
تهران، شهرك قدس (غرب)، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان ارغوان غربي، پلاك 7، كدپستي: 1981618573
 مجله فيزيك پزشكي ايران
 انجمن فيزيک پزشکي ايران
فصلنامه
(0511)8002319
مشهد، بلوار وكيل آباد، دانشكده پزشكي، گروه فيزيك پزشكي
 مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران
 دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 فصلنامه
(0511)8012606 
 مشهد، بيمارستان قائم (عج)، گروه گوش،گلو و بيني
 مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران
 دانشگاه تربيت مدرس
فصلنامه
http:mjms.hbi.ir
(021)82883829 
تهران، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي، حوزه معاونت پژوهشي، دفتر مجله علوم پزشكي مدرس
 مجله نسيم دانش
دانشكده پرستاري و مامايي همدان 
دوفصلنامه 
(0811)8380527  
همدان، خيابان شهيد فهميده، روبروي پارك مردم، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان، دانشكده پرستاري و مامايي، 
 مديريت اطلاعات سلامت
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان اصفهان
دو ماهنامه
 (0311)6693100
اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 مديريت سلامت
 دانشگاه علوم پزشكي تهران
فصلنامه
 (021) 88794300 
تهران، خيابان وليعصر (عج)، خيابان شهيد رشيد ياسمي، روبروي بيمارستان خاتم الانبيا، پلاك 6، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، 
 نشريه پرستاري ايران
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي - درماني تهران
دو ماهنامه
ijn.tums.ac.ir
 (021)61054566
  تهران، ميدان توحيد، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه تهران
 نشريه جراحي ايران
 جامعه جراحان ايران
 فصلنامه
 www.ijs.ir
(021)26401420-30 
تهران، خيابان ميرداماد، شماره 175 دفتر مركزي جامعه جراحان ايران، كدپستي: 1919913961
 يافته
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني لرستان
 فصلنامه
(0661)3200310
  خرم آباد،خيابان انقلاب،انتهاي خيابان رازي(شفا سابق)، معاونت پژوهشي آموزشي دانشگاه پزشكي لرستان، دفتر فصلنامه پژوهشي دانشگاه